Sekretesspolicy

Vi samlar in uppgifter från dig via våra interaktioner med dig och via våra produkter. Du ger oss några av dessa uppgifter direkt, och andra samlas in genom de tjänster du använder.

Dina uppgifter används enbart för att kunna erbjuda dig användareanpassade tjänster och för att kunna identifiera dig som användare av dessa.

Du kan närsomhelst ta bort dina uppgifter på sidan min data.